Νέα Συνδρομή

35.00

Για τους νέους συνδρομητές το κόστος ανέρχεται στα 35€, το οποίο περιλαμβάνει το ποσό των 15 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ποσό των 20 ευρώ που καλύπτει τη συνδρομή ενός έτους.