Skip to content

Privacy Policy

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ 5-7 (εφεξής Π.Ε.Φ. ή μας ή εμάς) λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα ή Προσωπικά Δεδομένα).

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: pepharm@otenet.gr.

1. Λίγα λόγια για την Π.Ε.Φ.

Η Π.Ε.Φ. λειτουργεί από τις 11/12/1929 ως εργασιακό και επιστημονικό σωματείο των φαρμακοποιών που δεν έχουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου, φαρμακαποθήκης, φαρμακευτικής βιομηχανίας ή αντιπροσωπείας φαρμάκων. 

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η Π.Ε.Φ. και για ποιο σκοπό;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ενδεικτικά, η Π.Ε.Φ. επεξεργάζεται Δεδομένα σας, όπως:

 • Βασικά δεδομένα (π.χ. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, όνομα πατέρα, διεύθυνση και email ), μοναδικά δεδομένα (π.χ. στοιχεία ΑΔΤ, ΑΜ ΤΣΑΥ), στοιχεία Εκπαίδευσης (π.χ.πτυχίο) που μας γνωστοποιείτε προκειμένου να σας εγγράψουμε ως μέλη της ΠΕΦ.
 • Διεύθυνση IP και cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στους ιστοτόπους μας pepharm.gr 
 • Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας με σκοπό να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.
 • Ονοματεπώνυμο και email που συμπληρώνετε στην φόρμα εγγραφής newsletters για να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία.
 • Βασικά δεδομένα (π.χ. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση, επάγγελμα, εταιρία και θέση εργασίας στην εταιρία), οικονομικά Στοιχεία (π.χ.,  Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) που συμπληρώνετε στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής για να πραγματοποιήσετε την on line εγγραφή σας σε συνέδρια ή/και  σεμινάρια.
 • Το προφίλ σας, δηλαδή το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία σας, δημόσιες αναρτήσεις σας και επικοινωνία μέσω ιδιωτικής συνομιλίας μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram], στα οποία διατέθει επίσημους λογαριασμούς.
 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email που αναρτάτε στους ιστοτόπους μας με σκοπό τη δημοσίευση αγγελιών.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Π.Ε.Φ.;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον μας.

Ειδικά για την επεξεργασία των προφίλ και της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Π.Ε.Φ. θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας: παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική τους από τους αντίστοιχους συνδέσμους στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρείτε προφίλ.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η Π.Ε.Φ. δεν αποκαλύπτει και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

7. Διαβιβάζει η Π.Ε.Φ. τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η Π.Ε.Φ δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή φροντίζουμε η διαβίβαση να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Π.Ε.Φ. τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η Π.Ε.Φ. διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας στείλετε μέσω  e-mail συμπληρωμένη την αίτηση άσκησης δικαιωμάτων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pepharm@otenet.gr.

12. Πότε απαντάει η Π.Ε.Φ. στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  Π.Ε.Φ. μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς.

13. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 922 7182 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email:   pepharm@otenet.gr.  

14. Κάνει η Π.Ε.Φ. χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η Π.Ε.Φ. δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Π.Ε.Φ. ;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που το υποκείμενο δεν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο και σας ενθαρρύνουμε να τη διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα ώστε να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Play Video