Ενημερώσεις σε μη μέλη της ΠΕΦ

Αξιότιμοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπάρχει πλέον η δυνατότητα σε όσους δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, να μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις δράσεις της ΠΕΦ, να λαμβάνουν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ή συμμετέχουμε αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες ενημερώσεις σχετικά με το χώρο του φαρμάκου παγκοσμίως.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων που θα βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση μας εδώ.

Δελτίο Τύπου για την ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων  Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, ο οποίος προσπαθεί να φέρει σε επαφή όλους τους συναδέλφους που έχουν αποφοιτήσει από την  Φαρμακευτική Αθηνών.

 

Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η αναβάθμιση του τίτλου σπουδών, μέσω της διεκδίκησης αναγνώρισης του πτυχίου των φαρμακοποιών – που έχουν  αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ- ως integrated master,  ένα δικαίωμα νομικά κατοχυρωμένο αλλά και εφαρμόσιμο στους Αποφοίτους της Φαρμακευτικής Πάτρας, όπως θα δείτε και  στο  δελτίο τύπου εδώ

Member Subscription

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εγγραφή μέλους έχει  αλλάξει. Η εγγραφή σας γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, για την διευκόλυνσή σας.

Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας https://pepharm.gr/eggrafi-melous/ κατεβάζοντας την αίτηση εγγραφής και συμπληρώνοντάς τη με πρωτότυπη υπογραφή σας και στην συνέχεια ανεβάζοντας την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, αντίγραφο πτυχίου φαρμακοποιού από Ελληνικό ή αλλοδαπό ισότιμο προς το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και  αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (2 όψεις).

Μπορείτε επίσης να καταβάλλετε το ποσό της αρχικής εγγραφής σας ή την ανανέωση της εγγραφής σας μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΦ είτε στο αρχικό μενού, είτε μέσω της εγγραφής μέλους.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η αποστολή 2 φωτογραφιών ταυτότητας θα γίνεται είτε με απλό ταχυδρομείο (και όχι με συστημένη επιστολή) στην διεύθυνση των γραφείων της ΠΕΦ (Χρήστου Λαδά 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 10561)  είτε μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία της ΠΕΦ τις ώρες λειτουργίας της ,προκειμένου να προσκομίσετε τις 2 φωτογραφίες ώστε να εκδοθεί η ταυτότητα μέλους της ΠΕΦ.

   Για τα μέλη μας τα οποία βρίσκονται στην επαρχία είτε στο εξωτερικό, η ταυτότητα θα ταχυδρομείται στην κατάλληλη διεύθυνση (εντός Ελλάδας) που εσείς θα μας υποδείξετε.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά,


Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΦ

Προκήρυξη ΠΜΣ “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία) ” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αξιότιμα μέλη,

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο: “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία) ” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 3695/Β’ τεύχος/29-08-2018).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι  πανεπιστημίων των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών τμημάτων της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στα e-mail : ckonsta@uoa.gr και neoplasticdisease@med.uoa.gr σε μορφή pdf, από 22/05/2023 έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη  εδώ και στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιατρική Σχολή: https://school.med.uoa.gr/    ΠΜΣ: https://www.neoplasticdisease.gr/

  

Προκήρυξη ΠΜΣ ΄΄Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία.΄΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αξιότιμα μέλη,

 Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο : ΄΄Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία.΄΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 4173/τ.Β’/21-09-2018).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού περιεχομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας ΠΜΣ,  envhealth@med.uoa.gr  από 15/05/2023 έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη εδώ και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ και στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιατρική Σχολή: https://school.med.uoa.gr/    ΠΜΣ: http://envhealth.med.uoa.gr/

EIPG WEBINAR “The Interface between Pharmaceutical products and Medical devices from a Product Development perspective”

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διεξαγωγή του σεμιναρίου της EIPG με τίτλο “ The Interface between Pharmaceutical products and Medical devices from a Product Development perspective”.

Επισκόπηση του Webinar

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

− Επισκόπηση των συστημάτων ταξινόμησης συσκευών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

− Ορισμός προϊόντων συνδυασμού.

− Προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη προ γεμισμένων στυλό και ελεγχόμενων συστημάτων
παράδοσης πολυμερών και επιθεμάτων.

− Ορισμοί τυπικής ορολογίας που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων.

− Χρονοδιάγραμμα βημάτων ανάπτυξης σε Συσκευές και Φαρμακευτικά προϊόντα.

 

Στο τέλος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα έχετε:

− Κατανόηση των συστημάτων ταξινόμησης συσκευών.

− Γνώση του ορισμού αυτών των προϊόντων συνδυασμού.

− Εκτίμηση των προβλημάτων ανάπτυξης από διάφορα παραδείγματα προϊόντων συνδυασμού.

− Γνώση ορισμών που προκαλούν σύγχυση μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης.

− Κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης χρόνου και της κρίσιμης διαδρομής στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων
συνδυασμού.

 

Για την εγγραφή σας σε αυτό το δωρεάν webinar της EIPG για τα μέλη της ΠΕΦ κάντε κλικ εδώ ή ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο στο φυλλάδιο του webinar https://drive.google.com/file/d/1cQUcuAfX7KUx3hXxJwj-E6oGlBvp6cfr/view?usp=sharing 

EIPG WEBINAR “Pharmacovigilance as a specialization and the role of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)”

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διεξαγωγή του σεμιναρίου της EIPG με τίτλο “Pharmacovigilance as a specialization and the role of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)”.

Επισκόπηση του Webinar

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η φαρμακοεπαγρύπνηση (PV) ορίζεται ως η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τα φάρμακα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή η επιστήμη έγινε πιο δημοφιλής από ποτέ και πολλοί άνθρωποι εξοικειώθηκαν με αυτήν. Πολύ σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες αυτής της εξειδίκευσης διαδραματίζει η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Οι συμμετέχοντες στο διαδικτυακό σεμινάριο θα κατανοήσουν:

  1. Τι είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση και τι αντιπροσωπεύει για τη δημόσια υγεία.
  2. Η διαδικασία αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  3. Οι κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες σε αυτή την εξειδίκευση.
  4. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).
  5. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής PRAC.
  6. Οι διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η PRAC και πώς αντικατοπτρίζεται το έργο αυτής της Επιτροπής σε αυτές τις διαδικασίες.

Για την εγγραφή σας σε αυτό το δωρεάν webinar της EIPG για τα μέλη της ΠΕΦ κάντε κλικ εδώ  ή ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο στο φυλάδιο του webinar:  https://drive.google.com/file/d/1XXJ_jv1EFoLQYyhzPKHx7p8CJSH-9SEL/view?usp=sharing         

Pharmacovigilance : A science closely connected to AI and a growth lever of one’s country

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών διοργανώνει νέο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: ”Pharmacovigilance : A science closely connected to Al and a growth lever of one’s country”.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 – 18:00 μ.μ,  μέσω WEBEX

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ομιλίες θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.