Εβδομάδα ενημέρωσης για την Φαρμακοεπαγρύπνηση

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) πραγματοποιεί εκστρατεία  ενημέρωσης  μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου 2016 για την προώθηση της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, ως μέρος της πανευρωπαϊκής εβδομάδας ενημέρωσης.

Κεντρικό σημείο της εκστρατείας είναι ένα κινούμενο σχέδιο που παρουσιάζει την ιστορία ενός ασθενή που εμφανίζει μια πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια.

Η εκστρατεία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος από κοινού δράσης με τίτλο «Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE)». Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα εθνικά συστήματα αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.

Η αναφορά, είτε από τον ασθενή είτε από τον επαγγελματία υγείας προς τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
  • Έντυπη μορφή, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, προς το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562), τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.
  • Υποβολή μέσω ΦΑΞ, στο 210 6549585
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του ΕΟΦ.

Recommended Posts