Ανακοίνωση για την συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών στο 20ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν διαθέτουν φοιτητικό πάσο στο 20ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα γίνεται με κόστος 10,00€, με τη προϋπόθεση να αποσταλεί έγγραφη βεβαίωση από τον υπεύθυνο καθηγητή τους ότι είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη φόρμα εγγραφής του συνεδρίου στη σελίδα  https://pharmacongress.gr/

Recommended Posts