Το νέο ημερολόγιο της Π.Ε.Φ. για το 2018

Για 3η συνεχή χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών εκδίδει το θεματικό της ημερολόγιο για τα μέλη και τους φίλους της. Αυτή τη χρονιά το ημερολόγιο μας είναι αφιερωμένο στα 35 χρόνια Πανελλήνιων Φαρμακευτικών Συνεδρίων, με αφορμή το πρόσφατο 18ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών.
Για να προμηθευθείτε το ημερολόγιο της Π.Ε.Φ. δεν έχετε παρά να φροντίσετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας αν είστε μέλος μας, ή να το προμηθευτείτε έναντι αντιτίμου για την ταμειακή ενίσχυση της Π.Ε.Φ. από τα γραφεία μας.

EIPG – Τεύχος 34

Κυκλοφόρησε το 34ο τεύχος (Σεπτέμβριος 2017) του περιοδικού European Industrial Pharmacy και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εδώ.

Τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού European Industrial Pharmacy είναι διαθέσιμα εδώ.

Η E.I.P.G. είναι η Ευρωπαϊκή ομάδα, που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αμοιβαία αναγνώριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η επίσημη ιστοσελίδα της European Industrial Pharmacists Group είναι: www.eipg.eu

World Pharmacists Day 2017

http://www.fip.org/worldpharmacistsday

“From research to health care: Your pharmacist is at your service” is the theme of this year’s World Pharmacists Day.

“This theme was chosen to reflect the numerous contributions the pharmacy profession makes to health. From research and development of medicines, to educating future pharmacists and pharmaceutical scientists, and providing direct care, we do all this in the service of our patients and communities,” said FIP President Dr Carmen Peña.

“We want to emphasise that pharmacists are the backbone of health care in many different settings. But providing care does not begin in community or hospital pharmacies. Taking care of patients starts with recognising the health issues of populations and developing medicines, policies and education to tackle them. We pharmacists are often there at the very beginning of the process — when the first molecule that effectively treats a disease is identified,” Dr Peña added.

World Pharmacists Day is used by FIP’s members and others around the globe to highlight the value of the pharmacy profession and impact on improving health to authorities, other professions and the media, as well as to the general public. FIP has produced resources for this year’s campaign in the six official United Nations languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. These include an animation and other materials for print and social media.
FIP is inviting pharmacists to support World Pharmacists Day by creating profile pictures for their social media accounts using the official FIP Twibbon or a specially designed “Your pharmacist is at your service” placard. The resources are all free to use and available below.

“Quality By Design” Intensive School Athens September 2017

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των μελών της και σας προωθεί την παρακάτω ανακοίνωση του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για ένα διήμερο σεμινάριο με θέμα: “Quality By Design, Pharmaceutical Develeopment, Design of Experiments (DOE), Statistical Process Control (SPC)”.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τις δηλώσεις συμμετοχής  μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

EIPG – Τεύχος 33

Κυκλοφόρησε το 33ο τεύχος (Ιούνιος 2017) του περιοδικού European Industrial Pharmacy και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εδώ.

Τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού European Industrial Pharmacy είναι διαθέσιμα εδώ.

Η E.I.P.G. είναι η Ευρωπαϊκή ομάδα, που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αμοιβαία αναγνώριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η επίσημη ιστοσελίδα της European Industrial Pharmacists Group είναι: www.eipg.eu

EIPG – Τέυχος 32

Κυκλοφόρησε το 32ο τεύχος (Απρίλιος 2017) του περιοδικού European Industrial Pharmacy και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εδώ.

Τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού European Industrial Pharmacy είναι διαθέσιμα εδώ.

Η E.I.P.G. είναι η Ευρωπαϊκή ομάδα, που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αμοιβαία αναγνώριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η επίσημη ιστοσελίδα της European Industrial Pharmacists Group είναι: www.eipg.eu

EIPG Request for Comments on Excipients in Labelling and PIL

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα έκδοχα στην επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 (ε) της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα καταρτίσει και δημοσιεύσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον κατάλογο των εκδόχων που πρέπει να εμφανίζονται στην επισήμανση των φαρμακευτικών προϊόντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά πρέπει να αναφέρονται. Οι αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για τα έκδοχα στην επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση υιοθετήθηκαν το 2003. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του Volume 2C του “Notice to the Applicants”. Μια τροποποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών έχει ετοιμαστεί προκειμένου να ενημερώσει την αρχική έκδοση. Οι γνώμες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την τροποποιημένη αυτή έκδοση αναζητούνται. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, όπου μπορεί επίσης να βρεθεί το έγγραφο διαβούλευσης.

Τα σχόλια σας μπορούν να υποβληθούν έως την 1η Μαΐου στην ΠΕΦ ή απευθείας στην EIPG χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα.

– o –

The European Commission has launched a targeted stakeholder consultation on the revised guidelines on excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use.

According to Article 63(e) of Directive 2001/83/EC the Commission, in consultation with the Member States and the parties concerned, the Commission shall draw up and publish detailed guidance concerning the list of excipients which must feature on the labelling of medicinal products and the way in which these excipients must be indicated. The original Guidelines on excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use were adopted in 2003. These regulatory guidelines are part of Volume 2C of the Notice to Applicants. An amended version of the Guidelines have been prepared in order to reflect the development since publication of the original version. Opinions of the targeted stakeholders on this amended version are being sought. More information is available on the Commission’s website, where the consultation document can also be found.

Comments can be submitted by the 1st May to the contact persons of the EIPG Member Associations or directly to EIPG using the online form.

Concept paper on quality of water for pharmaceutical use (H+V)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το παρακάτω έγγραφο απευθύνεται σε προσωπικό από τα τμήματα Παραγωγής, Ποιοτικού ελέγχου, QP και Regulatory Affairs της Φαρμακευτικής βιομηχανίας και αναφέρεται στην ανάγκη να ενημερωθεί και να αναθεωρηθεί η επεξηγηματική οδηγία για την ποιότητα του νερού για φαρμακευτική χρήση (CPMP / QWP / 158/01 EMEA / CVMP / 115/01). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή εγκρίθηκε αρχικά το Μάιο του 2002 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

Concept paper on the need for revision of note for guidance on quality of water for pharmaceutical use (H+V) 

Από τότε έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για πολλά χρόνια για το αν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν  τεχνολογίες χωρίς απόσταξη ως μέθοδοι για την παραγωγή ενέσιμου νερού (WFI) και τελικά κατά τη διάρκεια της 154ης συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμακοποιίας υιοθετήθηκε η αναθεώρηση της μονογραφίας για το ενέσιμο νερό (0169) που επιτρέπει τη χρήση τέτοιων μεθόδων για την παραγωγή WFI (η αναθεωρημένη μονογραφία θα δημοσιευτεί στο συμπλήρωμα 9.1 της Ευρ. Φαρμακοποιίας και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2017).

Η τρέχουσα κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις επικείμενες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Το κείμενο της κατευθυντήριας γραμμής πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παραγωγικές πρακτικές που χρησιμοποιούν μεθόδους εκτός από την απόσταξη για την παραγωγή ενέσιμου νερού και τη συνακόλουθη διαγραφή της μονογραφίας του νερού, υψηλής καθαρότητας. Μια νέα μονογραφία «Water for preparation of extracts” (2249) δημοσιεύεται επίσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία να επανεξετάστούν οι τρέχουσες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και, αν είναι απαραίτητο, να τροποποιηθούν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα σχόλια σας μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 προκειμένου η ομάδα εργασίας Regulatory Affairs και Βιομηχανίας της ΠΕΦ σε συνεργασία με το τμήμα Technical and Professional Development & European Affairs της EIPG να αποστείλουν συγκεντρωτική φόρμα προς τον ΕΜΑ, με σχόλια για την τελική διαμόρφωση του εγγράφου. Παρακαλείστε όπως υποδείξετε αν τα σχόλια σας είναι γενικά ή αφορούν σε ειδικά θέματα και σε ποια σελίδα του εγγράφου αναφέρονται.

Η European Industrial Pharmacists Group (EIPG) είναι ανάμεσα στις επιλέξιμες επιστημονικές οργανώσεις που παραδοσιακά συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις του ΕΜΑ ως αξιόπιστος συνομιλητής για ανάλογα θέματα και συντεταγμένα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει προς τον ΕΜΑ τις απόψεις και τα σχόλια των εθνικών αντιπροσωπειών, στις οποίες επί σειρά ετών συγκαταλέγεται και η ΠΕΦ.

Παγκόσμια ημέρα Σπάνιων Παθήσεων 28-2-2017

Με πρωτοβουλία της Επιστημονικής Εταιρίας Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ) και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Φεβρουαρίου 2017 η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις Σπάνιες Παθήσεις. Η δράση έλαβε μέρος στο μετρό του Συντάγματος, όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το παρών έδωσαν ο φαρμακοποιός, υποστράτηγος της ε.α και γενικός γραμματέας της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., Α. Αυγερινός, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη για να μην υπάρχουν “Σπάνιοι” άνθρωποι ανάμεσα μας.», καθώς και ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Ε.Κ.Π.Α και Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. Δ. Μπούρος ο οποίος τόνισε ότι «Το μέλλον είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, διότι υπάρχει έντονη έρευνα για περισσότερες και πιο αποτελεσματικές φαρμακολογικές θεραπείες. Σήμερα δοκιμάζονται περισσότερα από 450 φάρμακα για τις Σπάνιες παθήσεις».

Comments on Concept paper on Good Manufacturing Practice and Marketing Authorisation Holders

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τον Νοέμβριο 2016 σας είχαμε ενημερώσει για μια δημόσια διαβούλευση με θέμα “Concept paper on Good Manufacturing Practice and Marketing Authorisation Holders” που είχε ανοίξει στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ. Η ομάδα εργασίας GMP/GDP Inspectors Working Group της EIPG συνέλεξε τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της και απέστειλε στον EMA τα σχόλια της που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η European Industrial Pharmacists Group (EIPG) είναι ανάμεσα στις επιλέξιμες επιστημονικές οργανώσεις που παραδοσιακά συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις του ΕΜΑ ως αξιόπιστος συνομιλητής για ανάλογα θέματα και συντεταγμένα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει προς τον ΕΜΑ τις απόψεις και τα σχόλια των εθνικών αντιπροσωπειών, στις οποίες επί σειρά ετών συγκαταλέγεται και η ΠΕΦ.