Αναζήτηση Φαρμακοποιών

Διαθέτεις εμπειρία ως Φαρμακοποιός και έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; Δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια και διαθέτεις πελατοκεντρική προσέγγιση; Αν οι απαντήσεις σου είναι θετικές στις παραπάνω ερωτήσεις, τότε κάνε την αίτηση σου εδώ και γίνε μέλος μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης αλυσίδας φαρμακείων!

Περιγραφή θέσης

Οι αρμοδιότητες της θέσης του/της Φαρμακοποιού περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμό των εργασιών του Φαρμακείου
 • Εκτέλεση, Οργάνωση και Έλεγχος Συνταγών Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας
 •  Παροχή συμβουλών υγείας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο
 • Πρόταση συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων παραφαρμακευτικών προϊόντων
 • Παραγγελίες προϊόντων, παρακολούθηση αποθήκης 

 

Απαιτήσεις

Ο ιδανικός/η υποψήφιος/α για τη θέση του/της Φαρμακοποιού θα πρέπει να διαθέτει:

 •  Πτυχίο Α.Ε.Ι Φαρμακοποιού και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 •  Προϋπηρεσία σε φαρμακείο
 • Άριστη γνώση των φαρμάκων και παραφαρμάκων
 • Καλό χειρισμό Η/Υ & excel
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άνεση στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

 

Για τη θέση του/της Φαρμακοποιού προσφέρονται:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής υποστήριξη από κεντρική ομάδα έμπειρων επαγγελματιών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η θέση του/της Φαρμακοποιού σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο +30 216 6001320 / +30 6952310926, email: pmargariti@randstad.gr  και να ζητήσετε την Πάττυ Μαργαρίτη.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.

Υ.Γ.: Η θέση αφορά στην Αθήνα / Βόρεια Προάστια (διαδοχικά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές).

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΒΑΚ

 

 

ΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΣΒΑΚ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) είναι ο επίσημος φορέας της Βιομηχανίας στην Ελλάδα και μέλος τoυ Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καλλυντικών, Cosmetics Europe. Ο ΠΣΒΑΚ έχει 67 μέλη κι έχει αυξήσει τον αριθμό των μελών του κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη ανάγκη της προσφοράς των υπηρεσιών μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, μέσα από την προβολή των αξιών επάνω στις οποίες στηριζόμαστε, την ανάπτυξη ευνοϊκότερου οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών έτσι ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται συνεχώς από πρωτοποριακά, ασφαλή κι αποτελεσματικά προϊόντα.

Ο ΠΣΒΑΚ έχει σαν στόχο:

Να προστατεύει και να προάγει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του. Να συνεργάζεται με τις εθνικές κι ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές και να συνομιλεί για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλους κλάδους, οργανισμούς κι ενώσεις. Να συνδράμει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μελών του. Να αποτελεί τον αποκλειστικό κι επίσημο εκπρόσωπο του ελληνικού κλάδου καλλυντικών για τη νομοθεσία των καλλυντικών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο χώρο των καλλυντικών και να ενημερώνει συνεχώς τα μέλη  του.

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ΠΣΒΑΚ

Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εκπροσωπεί και ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τους ισχύοντες και νέους κανονισμούς και οδηγίες καλλυντικών στην Ελλάδα και την ΕΕ αναπτύσσοντας στρατηγικές κανονιστικής ρύθμισης για τον ΠΣΒΑΚ και τα μέλη του. Γνωστοποιεί τις επιδράσεις των αλλαγών στο κανονιστικό περιβάλλον και τροποποιεί ανάλογα την στρατηγική του ΠΣΒΑΚ.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με ΕΟΦ, ΓΧΚ και άλλες κυβερνητικές αρχές εκπροσωπώντας τον ΠΣΒΑΚ και τα μέλη του συνδέσμου στις Αρμόδιες αρχές, συνέδρια, ημερίδες.
 • Παρέχει υποστήριξη κι ενημέρωση στα μέλη του ΠΣΒΑΚ για ρυθμιστικά και επιστημονικά θέματα, νέες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον κλάδο των καλλυντικών.
 •  Μετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής και της Cosmetics Europe για κανονιστικά θέματα στην Ελλάδα και την ΕΕ.
 •  Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας υπομνημάτων, εγκυκλίων και δελτίων τύπου (προς δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, μέλη).
 •  Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά και φροντίζει για την έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων.
 • Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες για τα βασικά μεγέθη και τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς καλλυντικών, επιμελείται και συντονίζει τη συλλογή των ισολογισμών του κλάδου για τα οποία ενημερώνει την Cosmetics Europe, τα μέλη του συνδέσμου.
 •  Μεριμνά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του συνδέσμου και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία και τις τάσεις του. Επεξεργάζεται και εισηγείται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, καθώς επίσης συντάσσει και προτείνει τον απολογισμό δραστηριοτήτων του περασμένου έτους.
 •  Οργανώνει τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, Ημερίδες, καθώς και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
 • Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των μονίμων συνεργατών του Συνδέσμου.

 

Προφίλ Υποψηφίου Γενικού Διευθυντή ΠΣΒΑΚ

 •  Γνώση & εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Καλλυντικών (CPR 1223/2009/EE) & Χημικών προϊόντων (REACH & CLP).
 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Χημικός / Βιοχημικός / Φαρμακοποιός.
 • Μεταπτυχιακό (Master ή MBA) ή Διδακτορικό (PhD) θα προτιμηθεί ιδιαίτερα.
 •  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία). 
 •  Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Excel, Outlook, Word, PowerPoint).
 • Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες και αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσιάσεων.
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα.
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Επαγγελματικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο e-mail: info@psvak.gr

 

EIPG Webinar 27/02/2020 με θέμα “The Role of the Body Clock in Drug Development, Efficacy and Toxicity” // Δωρεάν για τα μέλη της Π.Ε.Φ.

About the Speaker 
Annie Curtis is Lecturer and Principal Investigator of the Curtis Clock Laboratory, Royal College of Surgeons in Ireland. Following a BA in genetics, Dr Curtis undertook a PhD at the University of Pennsylvania on the Role of the Molecular Clock in the Vasculature. During this time, she coauthored a number of research papers and then accepted a research position at GSK, managing a team investigating the role of endothelial microparticles in vascular inflammation. Two non-research positions followed and she realised that making scientific discoveries is her passion. Since returning to academia, Dr Curtis has received a number of prestigious research awards. She has her own laboratory and is studying the impact of the molecular clock on the immune system, in particular the inflammatory response. With a team of postdocs and PhD students, her laboratory investigates whether disruption of our body clocks, due to our 24/7 lifestyle and erratic eating and sleeping patterns, is causing chronic inflammation and contributing to chronic inflammatory diseases.

Overview of Webinar 
For centuries we have known that rhythms in our physiology exist so that our bodies stay in tune with the daily cycle, imposed by the rotation of the Earth. Twenty years ago we began to genetically pick apart the molecular make-up of these rhythms, and from this we discovered that each of our cells has the capacity to tell the time of day, this has opened up a new field in biology, called chronobiology, which is the study of our body clocks in health and disease. Today, this field has begun to unpick the implications of our body clocks in terms of drug development, efficacy and toxicity. This has major implications as up to half of the 100 top selling medicines are against a target that is controlled by our molecular clock, leading to daily changes in the expression of this target. Chronotherapy has the aim of harnessing our body clocks and these subsequent rhythms to improve the efficacy and safety of drugs.

Leaning Outcomes
By the end of this presentation, you will:
1. Understand what our body clock is, why we need it, and how it controls timing within cells
2. Understand how our body clock is one of the major controllers of our physiology
3. Understand how modern life is disrupting our body clocks, and how this is leading to disease
4. Understand the breadth of drug targets that are controlled by the body clock
5. Understand how our body clock impacts on pharmacodynamics and pharmacokinetics
6. Understand the opportunities that exist in this new area of chronotherapy, and what the future may bring in terms of bringing chronobiology and chronotherapy into modern medicine

To Join the Webinar 
Please register for the event by filling out the form at here
Further instructions will then be sent by e-mail.

Continuing Education: A certificate of attendance will be issued after the webinar. The session will be an hour of Continuing Education.

Φαρμακοποιοί στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς & την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 87.01)
Από 24/12/2019 , έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, η οποία καλεί όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, της Γενικής Εκπαίδευσης (κατηγορίας  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) των κλάδων (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91) να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι Φαρμακοποιοί ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 87.01 που περιλαμβάνει γιατρούς, οδοντίατρους και φαρμακοποιούς.
Αναφέρονται στη σελίδα 1129 του ΦΕΚ.
Επισυνάπτεται το Φ.Ε.Κ με τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης.
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ  : για όσους σκοπεύουν να μπουν στο σύστημα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης για πρώτη φορά απαιτείται προηγούμενα να έχουν μπει και εγγραφεί στην πλατφόρμα 
και κατόπιν να ακολουθήσουν τα βήματα που τους ζητούνται
Ενημερωτικά επίσης όποιος εργάζεται σαν αναπληρωτής, ωρομίσθιος κπλ στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), μπορεί να πάρει χωρίς πρόβλημα και ώρες στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ).

Αναγγελία νέας θέσης εργασίας με τίτλο Drug Safety Officer


Pharmassist Ltd is a leading, full-service Contract Research Organisation located in Athens, Greece and London, United Kingdom, providing services in Clinical Trials, Pharmacovigilance, Regulatory Affairs, Medical Affairs, and Quality Management, to the pharma industry.

We are now seeking to invest in qualified, enthusiastic professionals- based in Athens, fluent in English– who will take up the role of:
DRUG SAFETY OFFICER


The ideal candidates should consider the following:
·                Life Science Bachelor’s degree or higher (e.g. pharmacology, nursing, biology etc.)
·                Knowledge in medical terminology
·                Experience in the pharmaceutical industry and previous pharmacovigilance exposure (1-2 years) will be considered an additional asset
·                Excellent written and verbal communication skills in English
·                Self-motivated and able to work independently
·                Effective time management skills
·                Excellent knowledge of Microsoft office
Positions’ Responsibilities:  
·                Maintaining awareness of global and local pharmacovigilance regulations and guidelines.
·                Assisting with the management of safety reports including data entry, MedDRA coding, quality control and expedited report submission.
·                Being responsible for screening of scientific / medical literature to identify reports on adverse events or other important safety information on assigned products.
·                Responding to inquiries from health care professionals, consumers, and company personnel regarding safety issues of products.
·                Providing drug safety guidance and training to our clients’ employees
·                Insuring procedures in relation to safety monitoring are being adhered to regulatory requirements.
·                Performing reconciliation activities as per company’s standard procedures (SOPs).
·                Assisting the Senior team in developing metrics to monitor the performance of pharmacovigilance activities related to their duties.
To apply please send your CV to:  hr-safety@pharmassist.gr
Please note: All information on your application and CV is regarded as highly confidential, is not wholly or partially made public or known to third parties. Only authorized employees or external partners of our company have the right to access your information, which is solely used in order for your qualifications to be objectively evaluated for a future career at Pharmassist LTD. Your application and any other information will be kept in our database for 12 months. In any case, feel free to contact us in order to ask for your CV’s earlier deletion or for any other relevant information.
By sending your Curriculum Vitae, you declare explicitly that you agree with and approve the above-mentioned processing of your personal data, as described in the company’s Privacy Policy.

Δελτίο Τύπου

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικά με το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού κοινοβουλίου και άρχισε να συζητείται από χθες, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

1) Ουδέποτε προσκληθήκαμε ως φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των φαρμακοποιών που εργάζονται στην Ελλάδα (και δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου) προκειμένου να εκφράσουμε την άποψη μας για το σχέδιο νόμου που αλλάζει σημαντικά δεδομένα στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

2) Με το άρθρο 48 του σχέδιο νόμου, συστήνεται ο «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας». Σε κανένα από τα 15 άρθρα που περιγράφουν την λειτουργία του (άρθρα 49-63), δεν προβλέπεται κάποιος ρόλος ή θέση για φαρμακοποιό μη λαμβάνοντας έτσι υπόψη, έναν από τους κύριους συντελεστές της προάσπισης της δημόσιας υγείας, αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί ασκούν τα καθήκοντα τους στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας.

3) Με το άρθρο 64 του σχέδιο νόμου, συστήνεται το «Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών» με σκοπό την εισήγηση εθνικής στρατηγικής, τον συντονισμό για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας, την προαγωγή της έρευνας την ενημέρωση του κοινού, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου. Σε κανένα από τα 16 άρθρα που περιγράφουν την λειτουργία του (άρθρα 65-80), δεν προβλέπεται κάποιος ρόλος ή θέση για φαρμακοποιό παρόλο που στο άρθρο 74 προβλέπεται ρόλος και  θέση εργασίας για περισσότερες από 15 επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

4) Στο σχέδιο νόμου και στα άρθρα από το 81 ως το 95 τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργεία του Υπουργείου Υγείας και μεταξύ αυτών υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν στην διαμόρφωση του πλαισίου που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την ανάπτυξη του μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης. Και εδώ δεν προβλέπεται η συμμετοχή ή ο ρόλος φαρμακοποιού που θα έχει λόγο στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου.

5) Τέλος, με το άρθρο 136 του σχεδίου νόμου για την «αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών» τροποποιούνται διατάξεις του Νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38) αλλά σε αυτή την τροποποίηση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας για φαρμακοποιούς σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας για την πρόσληψη τους στο ΕΣΥ, αγνοώντας έτσι τις θέσεις του ΕΣΥ που καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από φαρμακοποιούς, ούτε υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, ως χρόνος προϋπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να αποφασίζονται ζητήματα που αφορούν στους φαρμακοποιούς και αυτοί να εξαιρούνται από ρόλους και θέσεις που τους αφορούν χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπ’ όψη, η άποψη του φορέα που τους εκπροσωπεί και που εδώ και 90 χρόνια προασπίζεται και διασφαλίζει τον ρόλο τους στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (www.pepharm.gr).

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Γραμματεία Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, τηλ. 2109227182, e-mail: pepharm@otenet.gr.

Δελτίο τύπου (.pdf)

Απολογισμός σεμιναρίου “Quality by Design (QbD)”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα “Quality by Design (QbD)” που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών χθες στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τη συμμετοχή στελεχών από 12 φαρμακευτικές εταιρίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κ. Ν. Κόλμαν στον πρόλογο του σημείωσε “την αξία αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και την αξία που έχει προσδώσει η Π.Ε.Φ. σε αυτό τον τομέα των δραστηριοτήτων της, στο πλευρό του φαρμακοποιού που εργάζεται στην φαρμακευτική βιομηχανία”.
Ο εισηγητής του σεμιναρίου, αν. καθηγητής Φαρμακευτικής κ. Δημήτρης Ρέκκας παρατήρησε την “συνέπεια με την οποία η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών προσεγγίζει τον επαγγελματία εργαζόμενο φαρμακοποιό και μέσω αυτών των σεμιναρίων διατηρεί την επαφή του με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις που του είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα του στην βιομηχανία”. Η παρουσίαση του κ. Ρέκκα αφορούσε στις τελευταίες εξελίξεις στο κανονιστικό πεδίο αναφορικά με την “ποιότητα στο επίκεντρο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων” και ο συνάδελφος διδάκτωρ Φαρμακευτικής κ. Σταύρος Πολίτης παρουσίασε με παραδείγματα και αρκετές εμπειρικές παρατηρήσεις πως “ο πειραματικός σχεδιασμός” βοηθάει τον επιστήμονα επαγγελματία φαρμακοποιό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ποιοτικών προβλημάτων κατά την κλιμάκωση της παραγωγικής διαδικασίας από το επίπεδο της ανάπτυξης στην τελική εμπορική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Τέλος οι νέοι συνάδελφοι κ.κ. Νυκταράκη Βασιλική και Κουτσούκος Παναγιώτης παρουσίασαν την πανεπιστημιακή τους έρευνα στην εφαρμογή του πειραματικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων στο εργαστήριο.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο αυτό και δεσμεύεται να επανέλθει σύντομα με παρόμοιες εκπαιδευτικές δράσεις.

World’s Pharmacist Day: 25th of September

Η 25η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP).

EIPG/PIER webinar “Insight into New Medical Device Regulations in the EU”

Η EIPG σε συνεργασία με την Ιρλανδική Ένωση Φαρμακοποιών (PIER) και το University College Cork διοργανώνουν την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, στις 6 μμ., webinar με τίτλο “Insight into New Medical Device Regulations in the EU”. Το Webinar είναι δωρεάν για τα μέλη της ΠΕΦ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το webinar και τον τρόπο εγγραφής σας σε αυτό εδώ.

EIPG – Τεύχος 35

Κυκλοφόρησε το 35ο τεύχος (Δεκέμβριος 2017) του περιοδικού European Industrial Pharmacy και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εδώ.

Τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού European Industrial Pharmacy είναι διαθέσιμα εδώ.

Η E.I.P.G. είναι η Ευρωπαϊκή ομάδα, που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αμοιβαία αναγνώριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η επίσημη ιστοσελίδα της European Industrial Pharmacists Group είναι: www.eipg.eu