Ανάπτυξη φαρμάκου και Αρχές Φαρμακευτικής Πολιτικής

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του σεμιναριακού προγράμματος με τίτλο ”Ανάπτυξη φαρμάκου και Αρχές Φαρμακευτικής Πολιτικής” που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Φιλίππου (Επικ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ), το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη φαρμάκων και στις κατευθυντήριες γραμμές που συγκροτούν μια σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική. Το πρόγραμμα θα καλύψει από το εννοιολογικό πλαίσιο και τους κανόνες διενέργειας προ κλινικής και κλινικής έρευνας ανάπτυξης φαρμάκων έως το ρυθμιστικό πλαίσιο της έγκρισης, τιμολόγησης, κυκλοφορίας και αποζημίωσης των φαρμάκων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθεί η στενή αλληλεπίδραση όλων των προηγούμενων με τη χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής σε εγχώριο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσεγγιστούν οι σύγχρονες τάσεις και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν, δηλαδή οι εκάστοτε προτεραιότητες και περιορισμοί, οι κοινωνικές παράμετροι, τα εργαλεία διαχείρισης και οι οικονομικές δυνατότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, αλλά και φροντιστηριακή άσκηση.

Σε ποιους απευθύνεται:

Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας και της Οικονομίας, φοιτητές των συναφών γνωστικών πεδίων, αλλά και κάθε κάτοχο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που επιθυμεί να κατανοήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του φαρμάκου στη χώρα, τον ΕΟΦ και τις αρχές διαμόρφωσης σύγχρονης φαρμακευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την αίτηση ενδιαφέροντος έχετε δυνατότητα να δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 26/11/2023.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Email: gnosis-cee@uoa.gr – Τηλέφωνο: 2107462427

Προκήρυξη ΠΜΣ “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία) ” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αξιότιμα μέλη,

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο: “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία) ” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 3695/Β’ τεύχος/29-08-2018).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι  πανεπιστημίων των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών τμημάτων της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στα e-mail : ckonsta@uoa.gr και neoplasticdisease@med.uoa.gr σε μορφή pdf, από 22/05/2023 έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη  εδώ και στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιατρική Σχολή: https://school.med.uoa.gr/    ΠΜΣ: https://www.neoplasticdisease.gr/

  

Προκήρυξη ΠΜΣ ΄΄Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία.΄΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αξιότιμα μέλη,

 Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο : ΄΄Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία.΄΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 4173/τ.Β’/21-09-2018).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού περιεχομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας ΠΜΣ,  envhealth@med.uoa.gr  από 15/05/2023 έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη εδώ και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ και στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιατρική Σχολή: https://school.med.uoa.gr/    ΠΜΣ: http://envhealth.med.uoa.gr/

5th International Workshop – GBHI 2022 – September 28 – 29/2022, Amsterdam, The Netherlands

The 5th International Workshop – GBHI 2022 will be held on September 28 – 29, 2022 in Amsterdam, The Netherlands.

The Global Bioequivalence Harmonisation Initiative is intended to support the process of global harmonization via scientific discussion among international stakeholders. Therefore, a series of international conferences was founded by EUFEPS in collaboration with AAPS supported from the beginning by the European Medicines Agency (EMA) as well as the U.S. Food and Drug Administration (FDA). Regulators and speakers from other countries/regions, e.g., Canada, Chile, China, India, Japan, Jordan, Mexico, and Brazil, will be invited to the discussions. Such global participation presents an ideal platform for scientists from regulatory agencies, pharmaceutical industry and academia to exchange their experience and scientific viewpoints: scientific consensus should constitute the most appropriate basis for harmonization. The Organising Committee of the 5th GBHI Workshop is now presenting the topics, date and venue of the next conference. After the 4th conference in Washington in 2019, now Amsterdam has again been selected as the location.

                                                                      Register Now!

Amsterdam welcomes you in September 2022!

Amsterdam is unique among the European metropolises. Compared to other world cities, Amsterdam is quite small, but it offers all the advantages of a metropolis – a multitude of historical sights, world-famous museums and a distinctive nightlife. The city itself has an international flair and offers something for every taste. Nothing is far apart and everything is well served by public transport.

The topics are as follows:
  • Fed vs fasted studies for immediate release dosage forms: relevance of excipients, disintegration/dissolution specificities, drug substance properties and physiological GI conditions – new findings shall help achieve harmonisation
  • Statistical considerations for BE assessment: replicate design for BE of Highly Variable Drugs, two-stage design and PK modelling as supportive tools for BE assessment
  • Topical products: Scientifically-based approaches for a waiver of clinical endpoint trials
  • Narrow therapeutic index drugs: study design and acceptance criteria For more information see the detailed program.

Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2022 / 24-25 Ιουνίου 2022

Αξιότιμα μέλη,

Η Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας διεξάγει Συνέδριο με τίτλο: ”Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2022”. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα.

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου αποτελεί και η Ειδ. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κα. Δ.Ι. Λαμπροπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου και την εγγραφή ακολουθήστε το παρακάτω link ΕΔΩ.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Νανοϊατρική” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αξιότιμα μέλη,

Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, λειτουργούν για τέταρτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νανοϊατρική. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων θετικών επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν το απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας του τμήματος, nanomed@med.uoa.gr, έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Πληροφορίες: nanomed.med.uoa.gr | Μ.Sc. in Nanomedicine

Νέα πρόσκληση Εκπαίδευσης-ΠΟΥ/Ευρώπης

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση του ΠΟΥ/Ευρώπης με τίτλο:«Επικοινωνία με ασθενείς σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19» πρόκειται να επαναληφθεί την ερχόμενη Τετάρτη 1/6 στις 16:00.

 Στόχος της εκπαίδευσης είναι να εξοπλίσει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τους πόρους που θα τους βοηθήσουν στον ρόλο τους να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των ασθενών σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και email) στη διεύθυνση: akarabatea@outlook.com , ώστε να τους δοθεί ο σύνδεσμος σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης.

Νανοτεχνολογία των εμβολίων αλλά και του νέου εμβολίου της Novavax – Συνέντευξη Καθ. του ΕΚΠΑ Κ. Ν. Δεμέτζου – Hub ΕΚΠΑ

Αξιότιμα μέλη,

Για την ενημέρωση σας, βρείτε στο παρακάτω link https://hub.uoa.gr/prof-demetzos-about-nanotechnology-of-vaccines τη συνέντευξη του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Κ. Ν. Δεμέτζου σχετικά με τη Νανοτεχνολογία των εμβολίων αλλά και του νέου εμβολίου της Novavax.

Κανόνες Καλής Παραγωγής για IMPs & ATMPs

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ Τεύχος B’ 2072/04.06.2019 που περιλαμβάνει τις παρακάτω αποφάσεις:

Αριθμ. απόφ. Ο-31
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 0-833/18η/6.10.2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ 135 Β΄/24.1.2009) περί καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης».

Αριθμ. απόφ. Ο-32
«Καθορισμός Κανόνων Καλής Παραγωγής ειδικά για Φαρμακευτικά Προϊόντα Προηγμένης Θεραπείας (ATMPs)».

Βρείτε το πλήρες κείμενο των παραπάνω αποφάσεων στο ΦΕΚ Β’ 2072, εδώ.