35 χρόνια Φαρμακευτικά Συνέδρια! 1982 – 2017

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να δείτε σε ένα λεύκωμα την ιστορία των συνεδρίων της ΠΕΦ από το 1982 ως σήμερα!
Οργανωτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Σ. Καζάζης
Αντιπρόεδρος: Ζ. Παπαδοπούλου – Νταϊφώτη
Γεν. Γραμματέας: Τζ. Πολίτου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Η. Γικώκα
Ταμίας: Χρ. Σκιαδιώτης
Μέλη: Αγγ. Διαμαντόπουλος, Μ. Ζήλης, Γ. Καρίκας, Π. Μαρκάκη, Κ. Μελισσαράτος, Μ. Στεφανίδου, Δ. Τσαλαμαρόπουλος

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Γ. Βιέρρος
Αντιπρόεδρος Α: Γ. Χρυσάφης
Αντιπρόεδρος Β: Κ. Παπακωνσταντίνου
Γεν. Γραμματέας: Κ. Μελισσαράτος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Δημ. Παρασκευάς
Ταμίας: Χρ. Σκιαδιώτης
Κοσμήτορας: Η. Γκιώκα
Μέλη: Γ. Καρίκας, Στ. Λούπης

Recommended Posts