Βιβλίο περιλήψεων 20ου Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συνεδρίου

Για το 20ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο της ΠΕΦ που έλαβε χώρα στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, υποβλήθηκαν στην γραμματεία μας 34 περιλήψεις Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών φοιτητών για παρουσίαση. Το βιβλίο περιλήψεων του 20ου Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συνεδρίου είναι έτοιμο και ανέβηκε στη σελίδα του Συνεδρίου   https://pharmacongress.gr/  

Continue reading