Προκύρηξη εκλογών 2019

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ) προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) για τα έτη 2019-2021. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9 π.μ. ως τις 6 μ.μ. στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 19ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου της ΠΕΦ.

Καλούνται όσοι εκ των μελών της ΠΕΦ το επιθυμούν, να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 (11.59 μμ), την υποψηφιότητα τους για την εκλογή τους είτε στο Δ.Σ. είτε στην Ε.Ε. της ΠΕΦ με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  1. αυτοπροσώπως στη γραμματεία της ΠΕΦ (Κορυζή 6, Αθήνα)
  2. ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης τους στο e-mail της ΠΕΦ (pepharm@otenet.gr)
  3. με fax, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης τους στο 210 9232964

Όλα τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα και έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να εκλέγουν και να εκλέγονται για την διοίκηση, τον έλεγχο και την εκπροσώπηση, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση και να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του νόμου για να εκλεγεί.

Με νεότερη ανακοίνωση, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθυνθείτε στη γραμματεία της ΠΕΦ.

Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.