Ενημέρωση: Ασφαλής χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν βαλπροϊκό

Στα πλαίσια της Φαρμακοεπαγρύπνησης και μετά από απαίτηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση και σας προωθούμε ενημερωτικό υλικό που αφορά στην ασφαλή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν βαλπροϊκό και ειδικά στην αποφυγή της  χρήσης του βαλπροϊκού από κορίτσια/γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη.

Το υλικό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης της ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Συνημμένα θα βρείτε έναν  «Οδηγό για τους Επαγγελματίες Υγείας» με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του βαλπροϊκού σε γυναίκες ασθενείς και δύο παραρτήματα:

  • ΠΑΡ 1. «Φυλλάδιο Ενημέρωσης του Ασθενή», το οποίο πρέπει να δίνεται στις γυναίκες ασθενείς, που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, από τους Επαγγελματίες Υγείας.
  • ΠΑΡ 2. «Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου Ασθενή», το οποίο συμπληρώνει ο συνταγογράφων κατά την επίσκεψη της ασθενούς, και το οποίο υπογράφεται από την ασθενή και φυλάσσεται στο ιατρικό αρχείο του συνταγογράφοντος.