Κλινική Έρευνα: Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την έναρξη  τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο την κλινική έρευνα με  φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Τα σεμινάρια οργανώνονται από το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών και θα διεξάγονται στην αίθουσα Καββαδίας-Καζάζης   στον ΕΟΦ (Μεσογείων 284).
Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες διεξαγωγής κλινικής δοκιμής σεερευνητικά κέντρα των Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων της χώρας. Η σειρά αυτών των σεμιναρίων εστιάζει στην εισαγωγή στους  Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής και στιςπρακτικές πτυχές  που αφορούν στην έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση μιας κλινικής δοκιμής.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του ΕΟΦ.