Κλάδος Μονοσυνταξιούχων ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρανοήσεων με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’/12-5-2016) που αφορούν στον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων των ασφαλισμένων υγειονομικών του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του παραπάνω νόμου συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)  στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (και ο Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 53 του ίδιου νόμου) και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ιδιου νόμου, ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων δικαιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης.

Πρακτικά, μετά την 1.1.2016 δεν καταβάλεται πλέον η εισφορά του κλάδου των Μονοσυνταξιούχων από κανένα και όσοι συμμετείχαν σε αυτόν, δικαιούνται προσάυξηση στη σύνταξη τους αλλά αυτή δεν θα φτάνει στο 50% όπως αρχικά είχε οριστεί αλλά θα προκύψει έπειτα από αναλογιστική μελέτη κάποιο άλλο ποσοστό προσαύξησης.

Τέλος, έπειτα από ερωτήσεις αρκετών μελών μας προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, το τελευταίο δεν μπορεί να επιστρέψει τις εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για τον κλάδο αυτό και παραπέμπει σε ανακοινώσεις του Υπουργείου ενώ ακόμα και αυτοί που είχαν υποβάλλει ανάλογα αιτήματα πριν την κατάργηση του, έχουν άτυπα ενημερωθεί ότι θα γίνει συμψηφισμός και ρύθμιση όταν θα έρθει η στιγμή της συνταξιοδόητησης και όχι νωρίτερα.
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση εφόσον συντρέχει τέτοιος λόγος.