Ασφαλιστική Ικανότητα 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για  να καταχωρηθεί η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2016, ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «ΑΤΛΑΣ», προκειμένου να έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού σας φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ εδώ.