1ο Συνέδριο «Πολιτική και Διαχείριση του Καρκίνου: Βέλτιστη Πρακτική Vs. Οικονομικοί Περισορισμοί»

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, το 1ο Συνέδριο «Πολιτική και Διαχείριση του Καρκίνου: Βέλτιστη Πρακτική Vs. Οικονομικοί Περισορισμοί».
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου και έχουν προσκληθεί να το παρακολουθήσουν, ιατροί συναφών ειδικοτήτων, Φαρμακευτικές εταιρείες, Κυβερνητικοί παράγοντες, Οικονομολόγοι Υγείας καθώς και διάφορες άλλες συναφείς κατηγορίες επιστημόνων.
Eκ μέρους των Συντονιστών του Συνεδρίου κ.κ. Π. Κοσμίδη, Ν. Μανιαδάκη και Κ. Σουλιώτη, παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένα, το Επιστημονικό Πρόγραμμα καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής.

Recommended Posts