Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση φαρμακοποιού

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε την αγγελία του Ωνασσείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις αγγελίες εργασίας που αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα μας, στο αντίστοιχο πεδίο.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση

Φαρμακοποιού

με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών. Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Φαρμακευτικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος. (κατά προτίμηση στην κλινική φαρμακευτική)
  • Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Διοικητική εμπειρία ή σχετικές σπουδές

Επιθυμητά προσόντα:

  •  Εμπειρία σε νοσοκομειακή φαρμακευτική

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018. To πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στη διεύθυνση www.onasseio.gr

Recommended Posts