Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση Λογοδοσίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19:00, στα γραφεία της Ένωσης (Κορυζή 6, Αθήνα).

Τα θέματα που θα συζητηθούν και αποτελούν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, είναι τα ακόλουθα:

1.    Απολογισμός δράσης Δ.Σ. θητείας 2016-2017
2.    Εκλογές Π.Ε.Φ. 2017 (καθορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής)
3.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής εκλογών Π.Ε.Φ. 2017
4.    Άλλα θέματα

Σύμφωνα με το καταστατικό οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από 30 και αργότερα από 50 μέρες από τη Γ.Σ. Λογοδοσίας του Δ.Σ. και εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής και οπωσδήποτε προ της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. και ως εκ τούτου λόγω περιορισμένου χρόνου, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως επίτευξης απαρτίας.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση μας και με τη συμμετοχή σας να στηρίξετε και να συνδράμετε στις δράσεις της Π.Ε.Φ.

Recommended Posts