Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνόμωνες

https://goo.gl/aZTCg3

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοινώνει την πρόθεσή του  να συμπληρώσει / ανανεώσει τον κατάλογο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων  ειδικών σε θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και σε θέματα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), το αμέσως επόμενο διάστημα.
Στα πλαίσια αυτά καλεί
– γιατρούς όλων των ειδικοτήτων,
– φαρμακοποιούς με ειδίκευση στην φαρμακευτική χημεία, φαρμακογνωσία, βιοφαρμακευτική – φαρμακοκινητική και φαρμακευτική τεχνολογία,
– φαρμακολόγους,
– βιοστατιστικούς,
–    επιστήμονες με εξειδίκευση σε φαρμακευτική βιοτεχνολογία, ιολογία, μοριακή βιολογία,
–    επιστήμονες υγείας με ειδίκευση στην φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία
–    άλλες συναφείς ειδικότητες,

που επιθυμούν να ενταχθούν τον κατάλογο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, να αποστείλουν  το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση relation@eof.gr καθώς και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα  με το ευρωπαϊκό πρότυπο (Euro pass) στην Ελληνική  και Αγγλική γλώσσα, εντός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης.

 Επισημαίνεται  ότι  οι επιστήμονες που θα  ενταχθούν στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων,  θα πρέπει να υπογράψουν Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων (θα σταλεί αρμοδίως), ενώ αναφορικά με την  ανατεθείσα  εργασία, αυτή θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία ανάθεσης.

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Η Διοίκηση του ΕΟΦ

Recommended Posts