Προκύρηξη θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

To Πανεπιστήμιο Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Φαρμακευτικής

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία» ή «Φαρμακοχημεία Φυσικών Προϊόντων-Φαρμακογνωσία».
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση».
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» ή «Φαρμακοχημεία».

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
Για όλες τις πιο πάνω θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Πτυχίου και Διδακτορικού Τίτλου στη Φαρμακευτική.
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα προσόντα για τις διάφορες βαθμίδες μπορούν να βρεθούν στην διεύθυνση www.frederick.ac.cy/careers.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις είναι η 30η Ιουνίου 2017.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα αγγελιών της ΠΕΦ

Recommended Posts