Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών μετά τις αρχαιρεσίες της 8ης Οκτωβρίου 2017 και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος:
Κόλμαν Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Α΄:
Χατζηδάκη Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Β΄:
Γκιρτής Κωνσταντίνος
Γ. Γραμματέας:
Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Ταμίας:
Ευθυμιοπούλου Μαργαρίτα
Ειδικός Γραμματέας:
Τσιτομενέας Αλέξανδρος
Κοσμήτορας:
Δήμος Βασίλειος
Μέλη:
Πανίδης Δημήτριος, Ραυτόπουλος Χαρίλαος
Τέλος, η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Σάββας Κυριαζής, Παπαχρίστου Μαρία, Δρόσος Νικόλαος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών σύμφωνα με το καταστατικό, είναι διετής.

Recommended Posts