Νέος αντιπρόεδρος στην EIPG

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στις 20-21 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η ετήσια γενική συνέλευση της European Industrial Pharmacists Group (EIPG) στην οποία συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ), εκπροσωπώντας τους έλληνες φαρμακοποιούς που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας μας.
Στο πλαίσιο των εργασιών της γενικής συνέλευσης, εκτός των άλλων, πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη δύο αντιπροέδρων της EIPG, με τριετή θητεία. Στην θέση της αντιπροέδρου “Education & Careers” επανεκλέχθηκε ομόφωνα και για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, η κυρία Anni Svala από τη Φινλανδία ενώ στη θέση του αντιπροέδρου “Communications” της EIPG εκλέχθηκε ομόφωνα και από τις 14 χώρες που συμμετείχαν, ο εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην EIPG, γενικός γραμματέας της ΠΕΦ, κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος.
Ο νέος αντιπρόεδρος επικοινωνίας της EIPG δήλωσε μετά την εκλογή του: “Είναι ιδιαίτερα τιμητική αυτή η διάκριση για την Ελλάδα και τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας και συναφών επιχειρήσεων, καθώς αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πεδίο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Είναι επίσης μια ακόμα αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της ΠΕΦ στην εκπροσώπηση των φαρμακοποιών της Ελλάδας στα διάφορα ευρωπαϊκά επαγγελματικά και επιστημονικά όργανα”.
Η EIPG είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στις φαρμακευτικές ή συναφείς βιομηχανίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων. Η ίδρυσή της χρονολογείται από το 1966 και, με την πάροδο των ετών, έχει προχωρήσει στις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, η EIPG αντιπροσωπεύει περίπου 10.000 φαρμακοποιούς που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκων.

Recommended Posts