Η EIPG σημειώνει τον κίνδυνο έλλειψης φαρμάκων στην Ευρώπη που απορρέει από την εφαρμογή της οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και το επερχόμενο Brexit

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της EIPG που διεξήχθη στην Καζαμπλάνκα στις 5 και 6 Μαΐου, δύο ομάδες εργασίας εξέτασαν τις συνέπειες για τα ειδικευμένα πρόσωπα (QP) της οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα (FMD) και τον αντίκτυπο του Brexit για τους ευρωπαίους φαρμακοποιούς της βιομηχανίας σχετικά με τον ρόλο τους στη διασφάλιση διαθεσιμότητας, ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων για τους ασθενείς.

Η πρώτη ομάδα εξέτασε τις ευθύνες των ειδικευμένων προσώπων που συμμετέχουν στη σειριοποίηση (serialization) και συζητήθηκε η δομή ενός εγγράφου καθοδήγησης που θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό, λόγω των επικείμενων προθεσμιών και των αυξημένων δραστηριοτήτων σειριοποίησης.

Η δεύτερη ομάδα συνέστησε ότι απαιτείται σαφήνεια για τα ειδικευμένα πρόσωπα των εισαγωγέων φαρμακευτικών προϊόντων όσον αφορά τους ρόλους και τις ευθύνες τους, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη σειριοποίηση και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η ομάδα σημείωσε ότι όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα ποιότητας τους, πολύ σύντομα και αυτό εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στα ειδικευμένα πρόσωπα και στους υπεύθυνους επιστήμονες που διαθέτουν.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας, ο πρόεδρος της EIPG καθηγητής κ. Claude Farrugia σημείωσε ότι από τη στιγμή που η προθεσμία εφαρμογής της οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα συμπίπτει με την προθεσμία της υλοποίησης του Brexit, αυτό αυξάνει δραματικά τον δυνητικό κίνδυνο για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων.

Πηγή: eipg.eu

Recommended Posts