Ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης ΔΦΜΕ ΕΟΦ

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, που παρέχει η Διεύθυνση στους ενδιαφερόμενους, δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η γνώμη σας είναι για μας πολύτιμη και απαραίτητη. Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν αφιερώνατε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, σημειώνοντας με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο για κάθε ερώτηση, αλλά και σχολιάζοντας οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό.

To ερωτηματολόγιο μπορεί να επιστραφεί και μέσω fax στον αριθμό 2106549585 ή ηλεκτρονικά στο adr@eof.gr.

Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πέρα αυτού που αναφέραμε παραπάνω.

Από τη Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ

Recommended Posts