Διαδικτυακό σεμινάριο της EIPG με τίτλο : ‘’Sustainability of the Pharmaceutical Supply Chain: The role of its actors in environmental protection’’

Αξιότιμα μέλη,

Την
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 17.00 CEST (16.00 GMT) θα πραγματοποιηθεί το online σεμινάριο   της EIPG σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cork και την Ιρλανδική Ένωση Φαρμακοποιών (PIER) με τίτλο: ‘’Sustainability of the Pharmaceutical Supply Chain: The role of its actors in environmental protection’’ με ομιλητή τον  Maurizio Battistini.

Ο
Maurizio Battistini είναι φαρμακοποιός και έχει εργαστεί στη φαρμακοβιομηχανία για περισσότερα από 25 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων του ειδικευμένου ατόμου στην ασηπτική παρασκευή και τη συμμόρφωση με την ποιότητα και ως υπεύθυνο πρόσωπο.

Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση φαρμακευτικών εργασιών, στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, στον προγραμματισμό προϋπολογισμού και στον έλεγχο κόστους. Ο
Maurizio έχει συνεργαστεί με πολλά Πανεπιστήμια στην Ελβετία και την Ιταλία σε φαρμακευτική τεχνολογία και ρυθμιστικές υποθέσεις. Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών για εμπορικούς συλλόγους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIPG επί σειρά ετών και σήμερα ως Ταμίας.

Επισκόπηση του Online Σεμιναρίου (Webinar)

Βιωσιμότητα της φαρμακευτικής αλυσίδας εφοδιασμού και ο ρόλος των παραγόντων της στη σωστή ανάπτυξη της περιβαλλοντικής κουλτούρας – Έξυπνη διαχείριση υλικών και απορριμμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων – από τα ενεργά συστατικά έως τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στον ασθενή.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί συνέχεια της ομιλίας με μέλη της EIPG από την Kirsty Reid, EFPIA, τον Οκτώβριο του 2023.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου θα ενημερωθείτε για:

·   Την διαφοροποίηση των ειδών βιωσιμότητας

·  Την ιδιαιτερότητα της φαρμακευτικής αλυσίδας εφοδιασμού

·  Την διαχείριση της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) – Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) και Αναφορά Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (GSCOR)

·   Τα Κύρια βασικά αίτια που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων

·  Την Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)

·  Την Έκθεση Εκτίμησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου

·  Την έννοια και τον σκοπό της οικολογικής φαρμακοεπαγρύπνησης

·  Την Πηγή, Κατασκευή, Παράδοση, Επιστροφή και Ενεργοποίηση επιπτώσεων και λύσεων

·  Τους Βασικούς δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης (EKPI)

·  Τις κοινωνικές επιπτώσεις και την ιδιαιτερότητα του φαρμακευτικού κλάδου.

Για την εγγραφή σας στο webinar:

Παρακαλούμε εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής εδώ ή  ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο στο φυλλάδιο του webinar εδώ.

Διατηρήστε αρχείο με τις λεπτομέρειες ροής του συμβάντος που θα εμφανίζονται στην οθόνη σας τη στιγμή της εγγραφής σας.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Μετά το online σεμινάριο (webinar) θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η συνεδρία θα είναι μία ώρα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Recommended Posts