Δημόσια διαβούλευση: EU template for GMP (non-compliance statement)

Η EIPG κλήθηκε από τον EMA μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς για να εισφέρει στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πρότυπο της μη συμμόρφοσης GMP. Στείλτε τα σχόλια σας στην ΠΕΦ προκειμένου να συγκεντρωθούν και να αποσταλλούν μέσω της EIPG στον EMA μέσα από μια εναρμονισμένη διαδικασία διαβούλευσης.

Στόχος αυτής της δημόσιας διαβούλευσης είναι η συλλογή συναφών πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να βοηθηθεί η Ομάδα Εργασίας των επιθεωρητών GMP / GDP για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και εναρμονισμένης  με αξιολόγηση του κινδύνου προσέγγισης για την αντιμετώπιση της προμήθειας σημαντικών φαρμάκων σε περίπτωση μιας σοβαρής GMP μη συμμόρφωσης.
Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού: 10 Μαΐου 2018

Recommended Posts