Δελτίο Τύπου

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικά με το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού κοινοβουλίου και άρχισε να συζητείται από χθες, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

1) Ουδέποτε προσκληθήκαμε ως φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των φαρμακοποιών που εργάζονται στην Ελλάδα (και δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου) προκειμένου να εκφράσουμε την άποψη μας για το σχέδιο νόμου που αλλάζει σημαντικά δεδομένα στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

2) Με το άρθρο 48 του σχέδιο νόμου, συστήνεται ο «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας». Σε κανένα από τα 15 άρθρα που περιγράφουν την λειτουργία του (άρθρα 49-63), δεν προβλέπεται κάποιος ρόλος ή θέση για φαρμακοποιό μη λαμβάνοντας έτσι υπόψη, έναν από τους κύριους συντελεστές της προάσπισης της δημόσιας υγείας, αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί ασκούν τα καθήκοντα τους στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας.

3) Με το άρθρο 64 του σχέδιο νόμου, συστήνεται το «Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών» με σκοπό την εισήγηση εθνικής στρατηγικής, τον συντονισμό για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας, την προαγωγή της έρευνας την ενημέρωση του κοινού, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου. Σε κανένα από τα 16 άρθρα που περιγράφουν την λειτουργία του (άρθρα 65-80), δεν προβλέπεται κάποιος ρόλος ή θέση για φαρμακοποιό παρόλο που στο άρθρο 74 προβλέπεται ρόλος και  θέση εργασίας για περισσότερες από 15 επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

4) Στο σχέδιο νόμου και στα άρθρα από το 81 ως το 95 τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργεία του Υπουργείου Υγείας και μεταξύ αυτών υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν στην διαμόρφωση του πλαισίου που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την ανάπτυξη του μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης. Και εδώ δεν προβλέπεται η συμμετοχή ή ο ρόλος φαρμακοποιού που θα έχει λόγο στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου.

5) Τέλος, με το άρθρο 136 του σχεδίου νόμου για την «αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών» τροποποιούνται διατάξεις του Νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38) αλλά σε αυτή την τροποποίηση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας για φαρμακοποιούς σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας για την πρόσληψη τους στο ΕΣΥ, αγνοώντας έτσι τις θέσεις του ΕΣΥ που καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από φαρμακοποιούς, ούτε υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, ως χρόνος προϋπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να αποφασίζονται ζητήματα που αφορούν στους φαρμακοποιούς και αυτοί να εξαιρούνται από ρόλους και θέσεις που τους αφορούν χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπ’ όψη, η άποψη του φορέα που τους εκπροσωπεί και που εδώ και 90 χρόνια προασπίζεται και διασφαλίζει τον ρόλο τους στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (www.pepharm.gr).

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Γραμματεία Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, τηλ. 2109227182, e-mail: pepharm@otenet.gr.

Δελτίο τύπου (.pdf)

Recommended Posts