Αναβολή Γενικής Συνέλευσης ΠΕΦ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Λόγω του ότι ενημερωθήκαμε για την εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας την ίδια ώρα και μέρα που είχαμε προγραμματίσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας και δοθέντος ότι τόσο κάποια μέλη του Δ.Σ. όσο και γενικότερα μέλη της Ένωσης μας θα πρέπει να βρεθούν στην ανωτέρω εκδήλωση, αναβάλλεται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Φεβρουαρίου του 2014.
Μετά την Σύγκληση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, θα ενημερωθείτε με νέα Εγκύκλιο για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και για άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης μας.

Recommended Posts