Ανάπτυξη φαρμάκου και Αρχές Φαρμακευτικής Πολιτικής

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του σεμιναριακού προγράμματος με τίτλο ”Ανάπτυξη φαρμάκου και Αρχές Φαρμακευτικής Πολιτικής” που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Φιλίππου (Επικ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ), το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη φαρμάκων και στις κατευθυντήριες γραμμές που συγκροτούν μια σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική. Το πρόγραμμα θα καλύψει από το εννοιολογικό πλαίσιο και τους κανόνες διενέργειας προ κλινικής και κλινικής έρευνας ανάπτυξης φαρμάκων έως το ρυθμιστικό πλαίσιο της έγκρισης, τιμολόγησης, κυκλοφορίας και αποζημίωσης των φαρμάκων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθεί η στενή αλληλεπίδραση όλων των προηγούμενων με τη χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής σε εγχώριο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσεγγιστούν οι σύγχρονες τάσεις και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν, δηλαδή οι εκάστοτε προτεραιότητες και περιορισμοί, οι κοινωνικές παράμετροι, τα εργαλεία διαχείρισης και οι οικονομικές δυνατότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, αλλά και φροντιστηριακή άσκηση.

Σε ποιους απευθύνεται:

Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας και της Οικονομίας, φοιτητές των συναφών γνωστικών πεδίων, αλλά και κάθε κάτοχο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που επιθυμεί να κατανοήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του φαρμάκου στη χώρα, τον ΕΟΦ και τις αρχές διαμόρφωσης σύγχρονης φαρμακευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την αίτηση ενδιαφέροντος έχετε δυνατότητα να δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 26/11/2023.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Email: gnosis-cee@uoa.gr – Τηλέφωνο: 2107462427

Recommended Posts